[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจกตัญญู
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 160 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link ของเรา น.พ.ค.
เกี่ยวกับนักเรียนงานวิชาการ
 
แผนผังหน่วยงาน
สาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธรวรรณ มาลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางโสภิต รินไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางพูนศรี ผ่านสำแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมรา ต้นสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนรายวิชาพิสิกส์
Click ดูประวัติ
นางภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางอลิสา สมันศรี
ครู
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสุชาติ แจะไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายภัทรพล เทียมจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายปัญญา เอิบอิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจลี ทองจันจึก
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาวธีระพร พันธ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนรายวิชาเคมี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สาระวิทยาศาสตร์
3 : สาระคณิตศาสตร์
4 : สาระภาษาต่างประเทศ
5 : สาระสังคมศึกษาฯ
6 : สาระภาษาไทย
7 : สาระพลศึกษาฯ
8 : สาระการงานฯ
9 : สาระศิลปะ
10 : พนักงานราชการ
11 : อัตราจ้าง
12 : นักการภารโรง
13 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
webmaster : admin@naphopit.ac.th

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5