หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
โดย : admin
อ่าน : 4493
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จัดโครการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม (สร้างคนดีสังคมดี) โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสมศรี อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านปลัดอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีบุคลากรทางอำเภอนาโพธิ์ ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้