หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียน 1/63
โดย : admin
อ่าน : 1734
อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม เรื่อง การแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ระบาดของโควิด-19 ภาคเรียนที 1 ประจา ปี การศึกษา 2563 ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) แล้วสลับกลุ่มมาเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน เช่น อาทิตย์แรกกลุ่มที่ 1 มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มที่ 2 จะเรียนออนไลน์ที่บ้านไปพร้อมกันกับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน แล้วอาทิตย์ต่อไปกลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มที่ 1 จะเรียนออนไลน์ที่บ้านไปพร้อมกันกับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มนักเรียนตามลิ่งค์ด้านล่างครับ
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.1 >> คลิกดูกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.2 >> คลิกดูกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.3 >> คลิกดูกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.4 >> คลิกดูกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.5 >> คลิกดูกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มนักเรียน ม.6 >> คลิกดูกลุ่ม