หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นิเทศการจัดการศึกษาจาก สพม 32
โดย : sagai
อ่าน : 529
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันนี้ 25 ม.ค. 64 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม. เขต 3 นำทีมโดยนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ในสหวิทยาเขตพุทไธง เข้านิเทศ ติดตาม การศึกษาบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (No Child Left Behind) "Best Practice สู่ความยั่งยืน"